Webové stránky

Cílem je navrhnout nebo upravit stránky tak, aby byly Vaším pomocníkem a efektivním zprostředkovatelem zakázek. Pokud jste do webových stránek již investovali a nebo se teprve chystáte, je důležité, aby se tato investice vrátila.

V této oblasti nabízíme:

• výrobu webových stránek,
• návrh stránek nebo návrh na jejich úpravu – zkvalitnění,
• textové naplnění obsahu stránek,
• naplnění vizuálního obsahu stránek (fotografie, technické nákresy, mapy, letáky apod.),
• pravidelnou aktualizaci obsahu,
• zvýšení návštěvnosti stránek,
• optimalizaci SEO, klíčování slov, bannerovou výměnu...