Eventy

Eventy můžeme chápat jako organizovanou událost, nejčastěji společenského nebo zábavného charakteru. V této oblasti Agentura JAPA nabízí kompletní zajištění nejrůznějších společenských akcí, a to nejen v podnikatelské sféře.

Například můžete využít zajištění:

  • dobročinných aukcí,
  • dnů otevřených dveří,
  • konferencí,
  • sympozií,
  • firemních přednášek,
  • společenských akcí,
  • zahájení provozu – otevření prodejny,
  • narozeninových párty – i dětských,
  • dalších specifických akcí jako golfových turnajů apod.

U zmíněných akcí nabízíme kompletní zajištění od plánování přes catering (občerstvení) a zábavný program až po ukončení akcí s výstupem (tisková zpráva, sborník, reklamní a informační předměty, upomínkové předměty aj.).