Více zaměstnanců a ekologický provoz – Milacron v Poličce

15.06.2016 10:14

Společnost Milacron Czech Republic, spol. s r. o., je součástí velké společnosti Uniloy Milacron Germany GmbH vyrábějící stroje pro plastikářský průmysl. Závod v Poličce u Pardubic byl otevřen v dubnu 2015. Za necelý rok provozu navýšil dvojnásobně počet svých zaměstnanců. Kromě výstavby nové výrobní haly investovala společnost také do efektivních výrobních technologií, které kladou velký důraz na ekologický dopad provozu. Ve zvyšování počtu zaměstnanců a rozšiřování výrobních prostor chce Milacron pokračovat i v brzké budoucnosti.

Společnost původně sídlila v budovách areálu Poličských strojíren. Odtud však už vloni přesídlila do zbrusu nového závodu vystavěného na pozemcích v městské průmyslové zóně. Po zahájení výroby zaměstnávala jednačtyřicet pracovníků. Dnes má již více než dvojnásobek zaměstnanců, což je pro region s vysokou nezaměstnaností velmi pozitivní zpráva.

Zdokonalování výrobního procesu umožnilo vyrobit a dodat rekordní množství strojů na vyfukování plastů klientům v Evropě, Jižní Americe, Číně i Spojených státech amerických. Tamní zákazníci je nyní už zapojují do své vlastní výroby. Milacron vyhodnocuje i svůj dodavatelský řetězec, který je podstatný pro zajištění spolehlivých a efektivních dodávek. Proto také hledají v Poličce možnosti spolupráce s novými dodavateli.

Součástí nového výrobního areálu jsou pochopitelně také technologie umožňující samotnou výrobu. Jedním z dodavatelů těchto systémů byla i společnost BSJ group, která byla pověřena vyprojektováním a následnou realizací technologických rozvodů chladicí vody a stlačeného vzduchu, včetně strojovny chladu a kompresorovny.

Každý vyrobený plastikářský stroj je nutné odzkoušet a před expedicí zákazníkovi otestovat na požadované parametry. Proto jsou všechna tato vyrobená zařízení při testech napojena na potřebná média, jako je stlačený vzduch, elektrické napětí a chladicí vodu, stejně jak budou napojena u zákazníka. Po ukončení zkoušek je nutné jednotlivé stroje odpojit a připravit k expedici. Ve starých výrobních prostorech docházelo ke ztrátě upravené chladicí vody, protože bylo a je nutné veškerou vodu z výrobního zařízení dostat pryč. Díky unikátnímu propojení ve sběrači a rozdělovači na jednotlivých odběrných místech se docílilo toho, že veškerá upravená chladicí voda je vracena zpět do systému. Dalším ekologickým a ekonomickým přínosem je instalace rekuperace tepla z kompresorů BSC, kde je využíváno vzniklého tepla pro ohřev teplé užitkové vody.

Tento projekt je jasným příkladem toho, že moderní haly a technologie je možné řešit nejenom s důrazem na kvalitu a komfort, ale i s ohledem na ekologii a ekonomiku.

Milacron investoval do vybudování a rozvoje závodu v Poličce přes 15 milionů eur (asi 405 milionů korun). Investice má podpořit růst společnosti na evropském trhu a umožnit Milacronu nabízet rychlé dodávky zákazníkům napříč celou Evropou. Nová továrna v Poličce s rozlohou přes 11 000 čtverečních metrů však plánuje další rozšíření výroby o dalších 4000 metrů čtverečních. „Milacron Czech Republic připravuje ke zprovoznění další halu, a tím významně rozšíří stávající provoz,“ potvrdil Vlastimil Kalášek, jeden z manažerů firmy Milacron patřící do amerického koncernu. Další hala by podle všeho měla mít tvar písmene L. Kolik dalších míst nabídne, zatím není jasné. Dá se ale předpokládat, že se situace na trhu práce v Poličce opět vylepší společně s životní úrovní místních obyvatel.

-japa-