"Někdo tady rejžuje..."

27.10.2014 10:53

V souvislosti s ruským embargem spadla cena jatečných prasat - za posledních pět týdnů o deset procent. Proč se ale toto zlevnění nepromítlo do cen pro koncové zákazníky?

Hlavní část tlaku na ceny vychází od obchodníků s masem, částečně od maloobchodních řetězců. Maloobchodní řetězce využívají nadbytku masa ke snaze o snížení ceny. To je obvyklá praxe v každém obchodě. Zarážející však je, že se ono 10% snížení zatím nikde v cenách masa neprojevilo. Znamená to, že maloobchodní řetězce využívají situace a navyšují svoji marži. Z problémů zemědělců tak neprofitují koneční spotřebitelé, ale obchodníci.

„Důvodem klesání cen je nadvýroba v EU a přístup některých zemí k vypořádání se s ní. Ve snaze řešit ji jsou často při vývozu masa používány praktiky, které mohou náš malý a otevřený trh velmi výrazně poškodit,“ vysvětlit Ing. Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. „Maso je k nám dnes dováženo za ceny, za které je nemůže nikdo vyrobit. S velkou pravděpodobností jde o skryté dotace v některých starých zemích EU. Nejhorší ze všeho je, že chovatelé utrpí obrovskou ztrátu, a přitom spotřebitel nic nepozná – peníze spolykají nadnárodní korporace,“ dodal Stibal.

Chovatelé prasat se, při tomto vývoji, obávají o svoje přežití. Přitom právě oni nám zajišťují základ kvalitního a bezpečného vepřového masa. Dovoz většinou obsahuje výrazně nekvalitnější maso použitelné, při dostatku ochucovadel a barviv, tak jen do výroby.  Pokud nechceme, abychom byli naprosto závislí na tom, co nám kdo prodá, je třeba tuzemské výrobce masa podpořit: vybírat maso tuzemského původu.

Dobrou zprávou je novinka, která vstoupí v platnost v dubnu 2015, kdy vznikne povinnost označování masa – jeho původu. Na etiketách se tak dočteme, kde se jednotlivé zvíře narodilo, kde bylo vykrmeno i v jaké zemi bylo poraženo.

Nebude tak docházet - jak je tomu v současné době - ke klamání spotřebitele v podobě označení masa například CZ. Nejedná se totiž o zemi, ze které konkrétní zvíře pochází, ale pouze o informaci, kde byla s konkrétním produktem provedena poslední výrobní operace. Například že maso bylo v České republice pouze porcováno, nebo dokonce jen baleno.

Veřejnost tak získá přesné informace o původu masa a nebude závislé na marketingových označeních řetězců. Podle nich by se mohlo zdát, že se k nám nedováží snad ani gram masa – snad každý kousek masa je označen vlaječkou nebo nápisem „České maso“. Pravda je však často jiná.

Až bude maso povinně označováno zemí původu, bude jen na nás, spotřebitelích, které si vybereme.

-japa-