JAPA versus zákazníci...

01.05.2013 23:21

Možná jste se i vy setkali s PR agenturou nabízející celou řadu služeb. Možná se vám její nabídka i líbila, ale…

Drtivá většina PR agentur na tuzemském trhu se zaměřuje zejména na malé a střední firmy. Proč tomu tak je? Odpověď je nasnadě: velká firma = velký rozpočet na reklamní a marketingové aktivity, z čehož vyplývá i vyšší zisk.

Každý zákazník je důležitý
PR Agentura JAPA bere vážně každého klienta, ať už se jedná o firmu, která zaměstnává pět set a více zaměstnanců, nebo klienta OSVČ. Rozdíl mezi většinou ostatních firem, zabývajících se PR, a Agenturou JAPA je zejména v osobním přístupu a komplexnosti nabízených služeb, které u nás můžete poptávat.

Individuální přístup
JAPA vyslechne potřeby a přání každého klienta, které následně zhodnotí, vezme v úvahu konkurenci a navrhne optimální řešení. Nedá se tedy obecně říci, že vám doporučí zaměřit se výhradně na webové stránky, nebo na tištěnou formu reklamy a podobně. Vždy postupuje systematicky, podle individuálních potřeb každé firmy, společnosti či drobného podnikatele.

Kde a za kolik být viděn?
Vzhledem k současné situaci nejen na tuzemském trhu je důležité investovat část finančních prostředků do reklamy – v jakékoli podobě. Řada společností proto prezentuje svoji firmu v novinách, formou PR článků na řadě serverů a podobně. Jde o správnou myšlenku, pokud je ovšem provedena uváženě a cíleně. Abyste se dokázali na současném marketingovém trhu zorientovat, je dobré oslovit odborníky, kteří vědí, do jakého produktu má smysl investovat a do jakého ne. I s tímto vám pomůžeme.

Efektivita
Vrátíme-li se k tématu ostatních agentur versus Agentura JAPA, nalezneme další rozdíl v podobě velké produktivity a často rychlého výsledku financí vynaložených na reklamu. Právě efektivita je to, co naše zákazníky zajímá. Rozpočty investic do propagace a PR jsou zákazníkovi předem předloženy, vysvětleny a jsou jím schváleny. Má tak vždy jasný přehled o konkrétních částkách za konkrétní položky.

Cenová dostupnost Agentury JAPA
Už na základní škole nás učili, jaký je rozdíl mezi podnikatelem a podnikavcem. A právě proto, že se Agentura JAPA necítí a nechce být podnikavci, zakládá si více než na okamžitém zisku na dlouhodobé spolupráci a spokojenosti svých klientů.