Cena prasat v ČR patří nejnižším v Evropské unii. Co ničí cenu prasat v Česku?

17.06.2013 08:33

Cena jatečných prasat v České republice patří od počátku letošního roku k těm nejnižším v Evropské unii. Přitom je třeba k nám dovážet prakticky polovinu veškerého potřebného masa. Ekonomické zákonitosti obvykle způsobují, že země závislé na dovozu zpravidla mívají ceny naopak vyšší – přinejmenším o transportní náklady. Nízká cena u nás je proto velmi nestandardní.

Jednoznačný důvod, proč jsou ceny v ČR tak nízké, je především v dovozu masa. Zejména pro výrobu masných výrobků je dováženo méně kvalitní, a tedy levnější maso. Na tom by nebylo nic zvláštního. Celní statistiky z letošního ledna a února však ukazují, že k nám byly dováženy velmi (až neobvykle) levně i celé půlky, které jsou určeny pro další zpracování. Ceny půlek, dovezených v tomto období z Nizozemska a Belgie, se výrazně vymykaly cenám všech ostatních zemí. Rozdíl byl až 10 Kč/kg.

Průměrná cena půlek z Belgie byla 43,80 Kč a z Nizozemska dokonce jen 39,80 Kč. Cena jatečných prasat v těchto zemích byla přitom – podle oficiálních informací – prakticky shodná se zbytkem EU, tedy přibližně 1,52 €/kg jatečně upraveného trupu (téměř 39 Kč/kg). Jatka tedy dokázala prodávat půlky za takřka stejnou cenu, jakou platila za prasata.

Kde jsou náklady na porážku? A na přepravu? To jsou otázky, na něž se v tomto případě velmi obtížně odpovídá. Jedna z možností je, že se jednalo o vývoz přebytků za dumpingové ceny. To by teoreticky nemělo být možné, protože takové chování je proti pravidlům hospodářské soutěže na celém světě, a pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by měl brát situaci vážně i stát. Hrozilo by potom nebezpečí zásadního poškození zemědělsko-potravinářského komplexu.
Druhé možné vysvětlení je skrytá exportní dotace v zemích, o nichž byla řeč. To by však vzhledem k existenci Evropské unie a neustálé proklamaci volného trhu a rovných podmínek nemělo být teoreticky vůbec možné. Bohužel národní dotace jsou ve „starých“ zemích EU velmi hojně využívaný nástroj a zásadním způsobem pokřivují konkurenční vztahy na trhu. Ať už je pravda jakákoli, faktem zůstává, že dovoz extrémně levného masa poškozuje jak chovatele prasat, tak tuzemská jatka a ničí jejich vzájemné vztahy.

Velmi zajímavé je rovněž posuzovat tyto ceny v kontextu březnového vývoje. Přestože se cena jatečných prasat ještě dále snížila, levné belgické a holandské půlky z trhu zmizely. Cena masa ze všech zemí se naráz prakticky srovnala a ten, kdo dovážel levné půlky pro svoji výrobu, musí být náhlou změnou překvapen. Pokud tedy takovéto krátkodobé výkyvy způsobí rozkolísání našeho trhu a další propad stavů prasat, dospějeme s velkou pravděpodobností k tomu, že tuzemská surovina bude velmi obtížně dostupná a cena masa z dovozu se začne řídit ekonomickými závislostmi – bude vyšší než v zemích s dostatečnou vlastní produkcí. Absolutní závislost na dovozu u komodity, kterou si umíme ekonomicky vyrobit, je nesmyslná nejen z hlediska makroekonomického, ale je především nebezpečná pro běžné spotřebitele.

-japa, schp-