Aktivní maminka – lektorka orientálních tanců Jana Tipplová

07.11.2012 12:07

Také jste na mateřské dovolené a máte co dělat, abyste stihla všechny povinnosti, které s mateřstvím a běžným chodem domácnosti souvisejí? Potom mi dáte za pravdu, že je obdivuhodné, co zvládají jiné ženy, které mají k tomuto „kolotoči“ ještě další aktivity.

Dnes vám chci představit ženu, která s trochou nadsázky popírá fyzikální zákony. Je matkou tří dcer a jednoho syna. K tomu ještě zvládá fungování vlastního tanečního studia orientálních tanců, kde navíc sama působí i coby lektorka.

Kromě pravidelných kurzů pořádá také specializované semináře orientálních tanců na vysoké úrovni, kam zve ty nejlepší z nejlepších lektorky z celé České republiky. Dovolte mi představit Janu Tipplovou z Plzně, která odpovídá na položené otázky.

Jste maminkou čtyř dětí, učitelkou v mateřské školce a ještě k tomu zvládáte vést vlastní taneční studio. Jak se dá toto všechno stihnout a skloubit? 
“Je to náročné. Naštěstí jsem momentálně na mateřské dovolené a babička je v důchodu. A samozřejmě je to o samostatnosti ostatních dětí, o podílení se celé rodiny na domácích pracích a manažerování celého rodinného ansámblu.“

Jak jste se vlastně k orientálním tancům dostala? A proč byste doporučila tento druh pohybu ostatním?
„Orientální tance se mi vždy líbily. Jednou jsem v rádiu zaslechla rozhovor se zakladatelkou centra tanců v Plzni. Tou dobou jsem byla na mateřské se třetí, půlroční dcerou a tehdy jsme bydlely osm kilometrů za Plzní. Dojíždět do Plzně bylo v té době nemyslitelné, tak jsem hned po skončení pořadu zavolala do rozhlasu a dala si se zakladatelkou schůzku. Na té jsme se domluvily, že zajistím v místě bydliště prostory, udělám propagaci, seženu lidi a ona dodá lektorku. To bylo v roce 2002 a od té doby tančím.

Orientální tanec pro mě byl a je velký přínos – nejen po stránce zdravotní a psychické, ale hlavně po stránce ženské energie. Předtím jsem byla spíše kluk v sukni. Jako dítě jsem raději hrála fotbal s klukama, lezla po stromech a jezdila na kole. Potom se přidal kroužek juda a karate … zkrátka úplně něco jiného. Díky orientálnímu tanci jsem se našla jako žena, naučila jsem se mít ráda a smířila se sama se sebou.

Kvůli dědičnosti mám předpoklady skončit na operaci s páteří, ale orientální tanec mi pomáhá udržovat fyzičku a správný postoj. Protože kurzy nejsou pouze o vrtění zadečkem, jak si mnozí představují, ale hlavně o fyzické kondici a pružnosti. Je to tanec jako každý jiný, jenom s prvky a hudbou ze zemí Balkánu a východu.“

Kdy je dobré s orientálními tanci začít a jsou opravdu vhodné i pro těhotné nebo děti?
„Názory na to se různí. Protože mi Orient učaroval, zajímám se také o jeho historii a lokální zvyky zemí, kde se tyto tance zrodily a provozují je dodnes. Tyto tance tam ovládají již od raného věku, jsou pro ně přirozené, stejně jako pro nás polka a valčík. Pro našince je to pohyb velmi odlišný. Dá se začít v každém věku, stejně jako s jiným tancem. Záleží na tom, jak je samotný kurz postavený, protože každý věk má svoje specifika. Já sama mám nejraději kurzistky ve věku matek rodin a starší. Tyhle zralé ženy se přijdou protáhnout, relaxovat a pracovat na své kondici. Nemají takovou potřebu se vyřádit.

Letos jsem poprvé otevřela kurzy pro děti školního věku, které povede zkušená lektorka orientálních tanců, jež je současně i pedagožkou. Věřím, že jde o skvělou průpravu, ať už budou tyto děti v orientálních tancích pokračovat, nebo se budou věnovat cvičení či jinému druhu tance.

Orientální tance v těhotenství jsou téma, kde se názory rozcházejí. Já sama jsem tančila do sedmého měsíce těhotenství a měsíc po porodu jsem opět začala. Přesto si myslím, že orientální tance nejsou vhodné pro těhotné, které jsou úplné začátečnice. A i potom je třeba dohlédnout, aby se taková maminka vyhýbala některým prvkům, jako je třeba Shimmy – to v případě, pokud dochází do kurzu, kde jsou tanečnice, které těhotné nejsou. Dovedla bych si ale představit speciální kurzy pouze pro těhotné, které jsou postavené speciálně pro ně. Podmínkou je samozřejmě dobrý zdravotní stav maminky a nerizikové těhotenství.“

Jak probíhají vaše kurzy? A co může účastnici takový kurz přinést?
„Tančit začínáme vždy na podzim a zakončujeme na konci školního roku. V průběhu kurzu se zaměřujeme na nácvik a pilování nových prvků, protažení a získání kondice. Postupně začínáme prvky spojovat a kombinovat. Závěr tanečního roku vrcholí nácvikem choreografie, kdy se tanečnice seznamují s různými tanečními předměty a styly orientálních tanců. Výsledkem je večírek, kam si tanečnice pozvou své rodiny a známé, kdy veřejně vystoupí a představí své umění.

Každá lekce obsahuje strečinkovou rozcvičku, jejímž účelem je rozhýbat celé tělo a postupně zvětšovat rozsahy. Potom se zaměřujeme na nácvik a drilování prvků, opakování předchozích, posilování a potom na krátkou taneční variaci, kde se spojuje to, čemu jsme se naučily. Na závěr probíhá ještě protažení a zklidnění.

Jak byste popsala kladné stránky právě orientálních tanců?
"Klady orientálního tance byly popsány už mnohokrát, ale pokusím se je stručně shrnout. Hlavní výhoda je, že jsou vhodné pro ženy všech věkových, ale i váhových kategorií. Každá z děvčat tančí zejména pro svoji radost v příjemném kolektivu, kde se uvolní a alespoň na chvíli zapomene na běžné starosti.

Postupem času si upevní sebedůvěru, pozitivní přístup k životu, ke svému tělu a ženskosti. Také se naučí, jak být přitažlivá a okouzlující, což ocení zejména její partner. Zformuje postavu a získá krásné držení těla, s čímž souvisí také uvolnění blokád páteře a pánve. Důležité je uvést, že při orientálních tancích nezatěžujete klouby, ale současně zpevníte bříško, což ocení každá žena, a to nejen po porodu. Velmi pozitivní je i fakt, že posílíte svaly pánevního dna. To má příznivé účinky na orgány malé pánve a často dochází ke zmírnění menstruačních bolestí nebo i potíží v období klimakteria.

Semináře jsou určeny těm, kdo se chtějí více vzdělávat v oblasti orientálního tance. Vybíráte si různé lektory a styly, které by vás zajímaly. Vždy se naučíte něco o tanci, který jste si vybraly, hudbě, rytmu a prvcích, které jsou pro něj typické. Naučíte se a zatančíte si choreografii. Pozorujete, srovnáváte a učíte se práci různých lektorů, tanečníků.“

Jaké máte plány do budoucna? Budete se věnovat výhradně orientálním tancům?
„Přiznám se, že tuto otázku si kladu poslední dobou velmi často. Ekonomická situace je složitá a i když v novinách čtu, že krizi máme za sebou, tak rodinné krize a nedostatek financí v domácnostech jsou stále znát. Těch vyvolených, kteří nemusejí převracet korunu v ruce, je čím dál méně. A ve chvíli, kdy si lidé mají rozmyslet, jestli živobytí, nebo koníčky, je volba jasná. A orientální tanec patří mezi volnočasové aktivity, takže pociťujeme, že lidé – byť chtějí –, tak si to nemohou dovolit. Přestože naše kurzy nepatří k těm nejdražším.

Dovedla bych si představit, že se budu plně věnovat jenom orientálnímu tanci. Ale nejsem si jistá, že bych za těchto okolností rodinu uživila. Naštěstí mám na rozmyšlenou ještě jeden rok mateřské dovolené, kdy se dá zvládnout obojí.“

Musíte být jistě dobrou manažerkou, když zvládáte tolik aktivit najednou. Máte paní na hlídání dětí, nebo jak se dá všechno zvládnout?
„Zní to velice lichotivě, ale myslím, že můj partner by měl odlišný názor. Sám v tomto oboru pracuje – a velmi úspěšně. O něm mohu říci, že je dobrý manažer. Je systematický, důsledný, schopný dlouhodobého plánování, je analytik a podobně. Zkrátka má všechny vlastnosti, které manažer potřebuje. Moje povaha mi to neumožňuje, ale život mě naučil. V době, kdy byly moje dcery malé, bych se bez organizování neobešla. Ale i tak to bylo vždy na úkor toho, že nebyly například na Vánoce vyleštěná okna, vyčištěný koberec a podobně. Dnes je to o hodně lepší. Mám tři dcery a maminku, které mi velmi pomáhají a ode mne převzaly schopnost chaotické organizovanosti. Vše zvládáme v rámci možností, smějeme se vlastním zmatkům a řešíme věci tak, jak přicházejí. Neplánujeme dopředu, protože ze zkušenosti vím, že s malými dětmi se situace rychle mění. Naučily jsme se pružně reagovat na aktuální dění a být pohotové. A hlavně se z toho nestresujeme. Držíme se myšlenky: Udělej pro to, co můžeš, a jestli to vyjde, blahopřeji. Pokud ne, tak to tak nemělo být. Nemůžu říci, že jsem dobrou manažerkou podle příručky. Ale zvládáme to.“

Nově nabízíte kurzy orientálních tanců i pro děvčata od šesti let. Není to moc brzy?
„Opět záleží na schématu kurzů. Smyslem je naučit děti tančit. Ony chodí do kurzů už třeba od čtyř let na disko a nám to nepřijde zvláštní. Záleží na tom, co si pod pojmem orientální tanec představit. Jestli kroutící se ženu s vnadným poprsím a odhaleným bříškem, nebo tanečnici, která znázorňuje folklorní tanec. Víte třeba, že odhalené bříško by v Egyptě vůbec nestrpěli? Stejně jako u nás má každý druh tance svůj kostým.

Myslím, že na orientální tanec není u dívek ve věku od šesti let moc brzy. Ale smyslem je seznámit je s rytmikou, různými styly a prvky tohoto tance. V rámci toho se chceme zaměřit na správný postoj a držení těla, což je zejména v dnešní době počítačů velmi důležité. V těchto kurzech klademe důraz zejména na ladné pohyby a správné provádění prvků.“

Jaké další kurzy zájemcům nabízíte a jaké ženy se do nich hlásí?
„Kurzy mám postavené podle pokročilosti. Letos nově přibyly kurzy zvané Ladies Orient a Taneční variace. Ladies Orient probíhá záměrně v uvolněnějším výukovém stylu, než jaký je obvyklý v našich ostatních kurzech. Více se zaměří na prožitek a radost z tance bez ohledu na věk tanečnic. Taneční variace budou zaměřeny převážně na kombinace a spojování prvků do taneční formy, na zdokonalení techniky a pohybu v prostoru v kombinacích využitelných v různých stylech. Určitě se během nich naučíme alespoň dvě až tři choreografie.

V mých kurzech, které vede řada zkušených lektorek, jsou převážně ženy od 30 let výše. Většinou jsou to ženy od rodin, které si přijdou protáhnout tělo a zrelaxovat se. Jsou to tanečnice, kterým nevyhovuje aerobik a další masové cvičení, popřípadě mají nějaké zdravotní problémy. U nás najdou menší kolektiv, systematické vedení a osobní přístup. V posledních letech jsem zaregistrovala i postupné omlazení, což mě velmi těší.“

Jaké máte plány do budoucna – jak po profesní, tak po soukromé stránce?
„Na prvním místě je spokojenost rodiny, vypravení dětí do života a vlastně i zabezpečení se na důchod. Možná to působí směšně, ale čas velmi rychle letí. Myslím, že orientální tance a hlavně jejich výuka je mi souzená doživotně. Sama se ale musím neustále vzdělávat na různých školeních a seminářích. Pokud se vrátím po mateřské ještě ke svému oboru, tedy učit v mateřské škole, ráda bych si vzala nějakou školku na starost jako ředitelka. Myslím, že jsem nasbírala už dost zkušeností a představ, abych mohla tyto zkušenosti předávat dál. Takže buď budu tančící ředitelka, nebo pouze majitelka taneční školy Layan. Ať už zvítězí jedna či druhá varianta, určitě budu spokojená.“

Více se dozvíte na: www.brisnitance.info 

-mila-