Vyjádření Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě k zásilce závadného vepřového masa z Belgie

12.07.2013 11:12

Svaz chovatelů prasat již dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že zhoršující se soběstačnost České republiky ve vepřovém mase a zvyšující se dovozy představují pro spotřebitele mimo jiné i zdravotní riziko. Tohle nebezpečí se jasně potvrdilo v případě dovozu kontaminovaného vepřového masa z Belgie.

Je třeba zdůraznit, že sdělení většiny médií, která informovala o reziduích antibiotik v mase, byla naprosto nesprávná. Nadlimitní obsah reziduí antiparazitik sice přímo neohrožuje spotřebitele, a není proto nutné se tohoto vepřového obávat, na druhé straně by však dlouhodobé požívání tohoto masa mohlo snížit obranyschopnost organismu konzumentů. Ani v dovezeném kontaminovaném mase se nenacházela antibiotika, nýbrž podstatně odlišná látka: rezidua antiparazitik, tedy přípravků na odčervení zvířat.

Ačkoli napříč Evropou platí teoreticky stejná pravidla, je praxe v různých zemích poměrně značně odlišná. Český veterinární dozor patří v rámci EU bezesporu k těm nejpřísnějším. Tuzemští chovatelé velmi striktně dbají na dodržování legislativy a jsou v tomto ohledu přísně sledováni.

Tím razantněji je třeba odmítnout spekulace některých médií o tom, že zvířata jsou preventivně krmena antibiotiky. Antibiotické stimulátory růstu jsou v Evropě zakázány již mnoho let a na trhu žádné neexistují. Jakékoli preventivní užívání antibiotik je přísně zakázáno a jejich využití je limitováno jen na případy léčby. I v těchto případech je velmi pečlivě sledováno dodržování ochranné lhůty.

Samozřejmě ani v našich podmínkách nelze zcela vyloučit náhodnou chybu. V žádném případě ale nelze připustit spekulace o tom, že maso je plné reziduí antibiotik. Maso pocházející z českých chovů prasat je bezpečné. Podle našeho přesvědčení dokonce – díky důslednosti veterinární správy – jedno z nejbezpečnějších v Evropě. Doporučujeme proto našim spotřebitelům hledat na pultech prodejen české vepřové maso.

Jan Stibal,
ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě