Tisková zpráva z jednání komoditní rady pro vepřové maso při AK

15.09.2016 11:34

Dne 15. 9. 2016 proběhlo další zasedání Komoditní rady pro vepřové maso při Agrární komoře České republiky. Mezi hlavní témata patřila současná i dlouhodobá situace na trhu s jatečnými prasaty a vepřovým masem. Přestože v posledních měsících došlo v rámci Evropské unie k určitému zlepšení vzhledem k akutnímu nedostatku prasat poptávaných zpracovateli, nemají zatím chovatelé prasat v České republice důvod k přílišnému optimismu. Tuzemská cena je totiž stále nižší (přibližně o 2 Kč za kilogram živé váhy) v porovnání s cenou Německou a vyšší cenu dostávají při prodeji dokonce i chovatelé z většiny zemí východní Evropy, kteří mají při výrobě porovnatelné náklady jako chovatelé tuzemští.

Vzhledem k tomu, že navýšení ceny prasat v Evropě bylo mimo jiné vyvoláno výpadkem produkce v Číně, může být oživení ceny pouze krátkodobé. Ani zvýšení ceny v průběhu letošního léta, nevedlo k tomu, že by průměrná roční cena přesáhla výrobní náklady. Již druhý rok se drží průměrná cena pod jejich úrovní. Každé prase dodané na jatka tak znamená pro chovatele ztrátu.  V porovnání s rokem 2014 je v přepočtu na průměrnou cenu dokonce o sedm korun nižší. Markantně k propadu cen v posledních dvou letech přispěl především zákaz dovozu prasat do Ruské federace a s tím související nárůst dovozu vepřového masa do České republiky za tzv. predátorské ceny, tedy ceny pod reálnými výrobními náklady. K nárůstu dovozů přispívá v rámci ČR především oligopolní postavení obchodních řetězců se zahraničním kapitálem na českém maloobchodním trhu. Ty potom požadují po tuzemských dodavatelích maso za cenu nižší, než nabízejí dovozci, přičemž neustále navyšují svoji prodejní marži.

Dokladem je situace, kdy za posledních 11 let se, podle informací Českého statistického úřadu, zvýšily ceny masa na pultech o 19 procent. Přitom však cena jatečných prasat stoupla pouze o dvě procenta! Jatka a zpracovatelé prodávali maloobchodníkům maso o tři procenta dráž než v roce 2005. Hlavní rozdíl tedy vznikl právě na straně maloobchodu, který si na své konto připsal nárůst cen o 16 procent. Stanovování marže je právem každého obchodníka. Chovatelé prasat však důrazně protestují proti tomu, aby byl nárůst cen masa na pultech obchodů připisován jejich vlivu.

Tato situace likviduje domácí chovatele, vede k propouštění v sektoru živočišné výroby, nadále snižujícím stavům prasat a snížení soběstačnosti České republiky v této komoditě. To je v rozporu s programovým prohlášením koaliční vlády, stejně jako se strategií vývoje rezortu zemědělství do roku 2030.

Proto Komoditní rada pro vepřové maso při Agrární komoře apeluje na ministerstvo zemědělství, ale také na vládu jako celek, aby přijala taková opatření, která zajistí zachování konkurenceschopnosti tuzemských chovatelů prasat v rámci jednotného trhu Evropské unie.  Zejména se to týká kontroly dovozů podezřele levného masa a kontroly označování původu masa v maloobchodní síti. Komoditní rada rovněž žádá, aby byla zrealizována přislíbená podpůrná opatření jako je například zrušení daně z příjmů u dotací či zahrnutí vývozu kejdy na cizí pole do zelené nafty.

Ve Větrném Jeníkově 15. září 2016

Členové komoditní rady pro vepřové maso při AK