Svaz chovatelů prasat v roce 2018

04.02.2019 10:05

Svaz chovatelů prasat má za úkol pomáhat českým zemědělcům, zabývající se chovem prasat. Toto předsevzetí se snaží SCHP také naplňovat. Současná situace, je z pohledu chovatelů opravdu zoufalá. Za vše mluví výkupní ceny prasat, které se od roku 1989 zvýšili o pouhou korunu. Ano je to tak a tomu odpovídá i současný stav – kdy je česká republika soběstačná v této komoditě pouze z 50%.

Od roku 1989 velký počet zemědělců zabývající se chovem prasat buď zkrachoval nebo se přeorientovali na jiné komodity, aby byli schopni vůbec přežít. Že by se situace v nejbližších letech zlepšila, není moc pravděpodobné. Mzdy, energie i veškerý materiál neustále zdražují a cena za prasata je přitom extrémně nízká a dlouhodobě nekopíruje nárůst nákladů. V porovnání s rokem 2000 je počet chovaných prasat ani ne poloviční. Loňský rok si navíc prakticky jistě vybere svoji daň a skončí další chovy prasat. I přes proklamace ministerstva zemědělství, které ve své strategii předvídají růst produkce, dojde k dalšímu snížení soběstačnosti.  

Jedinou berličkou, která pomáhá našim zemědělcům, je podpora v podobě evropských a národních dotací. Zde se snaží SCHP pomáhat českým chovatelům prostřednictvím úzké spolupráce s ministerstvem zemědělství i dalšími kompetentními osobami na domácí scéně i v Bruselu. Zde se dá hovořit o celé řadě úspěchů, za kterými stojí nekonečné množství schůzek, dopisů a všech možných způsobů vyjednávání ať už na Ministerstvu zemědělství nebo přímo na půdě Evropského parlamentu.

Příkladem mohou být dotace na walfare, které se svazu podařilo pro chovatele prasat vyjednat a které budou moci poprvé čerpat už v letošním roce. Velmi podstatné jsou i vyjednané příznivější podmínky pro posuzování stájí v rámci IPPC. A v neposlední řadě můžeme zmínit intenzivní vyjednávání zástupců chovatelů prostřednictvím SCHP v oblasti užívání zinku, coby léčiva. Záměrem Evropské unie bylo plošné zakázání užívání vysokých dávek zinku. Zde byl zájem českých chovatelů vyjednat alespoň pětileté přechodné období, což se za cenu velkého úsilí a mnoha schůzek a lobování nakonec podařilo. Zemědělci tak mají čas se na nově platné podmínky průběžně připravit a plynule přejít na alternativní způsoby léčby zvířat.

Vývoj dotací
Zatímco do roku 2010 bylo chovatelům prasat každoročně vypláceno přibližně 100 milionů korun, v loňském roce už dosáhla celková částka podpor více než jedné miliardy. Za pouhých osm let došlo k navýšení kompenzací o 900 milionů korun, které drží české zemědělce nad vodou. Ačkoli je s administrací a kontrolami dotací celá řada problémů, dá se bez nadsázky říct, že bez nich by už chov prasat u nás neexistoval. Svaz chovatelů prasat se navíc snaží pomáhat jak jednotlivým chovatelům s řešením jejich problémů, tak i s odstraňováním problematických bodů celého systému. Paradoxem je, že na činnosti Svazu tak vydělávají jak jeho členové, tak i chovatelé, kteří stojí mimo.

Jedním z významných témat loňského roku byl Africký mor prasat, který se v ČR historicky poprvé objevil v červnu 2017. V této problematice je SCHP významným partnerem pro všechny orgány státní správy. Momentálně se zdá, že byl mor u nás zdolán. Přesto je ale třeba dořešit pomoc chovům, které byly výskytem moru poškozeny. Svaz v tomto ohledu pomáhá jak členům, tak i nečlenům, kteří se chovu prasat věnují.

V roce 2018 proběhla celá řada schůzek na nichž hledali zástupci Svazu podporu přímo u ministra zemědělství, předsedy zemědělského výboru parlamentu ČR či u dalších poslanců a senátorů.

Kromě dotací se SCHP zabývá i národním šlechtitelským programem CzePig. Kanci z něho stojí na většině inseminačních stanic v celé ČR a díky otevřenosti programu dosahují vynikající užitkovosti. Pro příklad kanci zařazení na inseminační stanice v loňském roce dosahovali v testačním období více než 1200 gramů přírůstku denně a přitom dosahovali 60% podílu libového masa u mateřských a více než 64% u otcovských plemen. Kromě toho drží svaz ochrannou ruku nad přeštickým černostrakatým prasetem, kdy podporuje chov a udržení tohoto národního plemene pro další generace.

Chov prasat se velmi rychle vyvíjí. Jednou z činností SCHP je tak poskytování nejnovější poznatků z celého světa. Proto byli zástupci SCHP účastni na celé řadě seminářů pořádaných po celé České republice.

Svaz sám uspořádal dva semináře pro chovatele, kteří poprvé žádali o národní dotace na zlepšení životních podmínek zvířat a tradiční konferenci zaměřenou na ekonomiku a efektivitu chovu prasat. Té se zúčastnilo více než 160 chovatelů.

Pro Svaz chovatelů prasat je prioritou podpora všech chovů prasat, které zajišťují České republice alespoň 50% soběstačnost. Zde je nutné zmínit i citelnou podporu ze strany Ministerstva zemědělství, které na tento sektor nezapomíná a je nápomocné v celé řadě projektů, stejně jako v oblasti dotací, kde se uvolněná částka pro chovatele prasat průběžně navyšuje. Nezbývá než věřit, že se vrátí časy, kdy bude české zemědělství plně soběstačné a nebude decimováno levným dováženým masem a jinými komoditami ze zahraničí.

-mila-