Předvánoční sbírka pro FN Plzeň

19.10.2016 11:31

Společnost BSJ group se rozhodla uspořádat veřejnou sbírku pro Fakultní nemocnici v Plzni. Cílem projektu je vybrat dostatečné množství finančních prostředků na zakoupení a následnou instalaci zdrojového mostu pro tři lůžka na urologickém oddělení.

Zapojit se do sbírky může každý prostřednictvím transparentního účtu, kde si můžete kdykoli zkontrolovat aktuální výši výtěžku.

Číslo transparentního účtu sbírky: 9469255001/5500

www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=9469255001

Nová zdrojová jednotka výrazně přispěje ke zkvalitnění péče na daném oddělení. Veškeré monitorovací zařízení a další technika tak bude na dosah pacientům. Zdrojové mosty budou vybaveny rozvody medicinálních plynů, světly, posuvnými policemi pro umístění monitorovací a infuzní techniky. Laicky řečeno - zdrojové mosty jsou „panely“ umístěné nad lůžky pacientů, které přivádějí potřebný kyslík a další plyny, elektrickou energii, osvětlení nebo další vybavení potřebné k ošetření pacienta.

Firmou BSJ group budou zahájeny přípravné práce a v prosinci letošního roku by mělo dojít k instalaci samotného zdrojového mostu a následnému slavnostnímu předání projektu Fakultní nemocnici v Plzni.

Jako první přispěla na transparentní konto společnost BSJ group, a to částkou 50 000 korun. Aby se podařilo vybrat požadovaný obnos, budou osloveni jak obchodní partneři této firmy, tak široká veřejnost. Její aktivní přispění bude velmi vítané.

Urologická oddělení nebývají z pohledu sbírek atraktivními zdravotními obory, o to je však tato sbírka potřebnější a cennější. Připívat na tento projekt můžete do konce letošního roku, a kdykoli si tak zkontrolovat aktuální výši částky, kterou se podařilo vybrat.

Za jakýkoli příspěvek jménem BSJ group, ale i jménem FN v Plzni předem děkujeme.