Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

24.11.2016 10:53

Vedení společnosti BSJ group se zúčastnilo slavnostního otevření výrobní haly EPT connector v Habartově. Tento nový provoz, postavený na ploše 6000 m2, je jedním z nejlépe technologicky vybavených podniků v kraji. BSJ group v této nové výrobní hale instalovala kompletní technologie průmyslového chlazení a stlačeného vzduchu.

Německý koncern EPT s 850 zaměstnanci provozuje tři závody v Německu vč. poboček v Americe a Číně. Firma EPT connector se zabývá výrobou elektronických a elektrotechnických součástek a spojovací techniky pro automobilový průmysl a telekomunikace. Vzhledem k novým zakázkám z automobilového průmyslu, musela firma EPT connector vytvořit nové prostory pro další expanzi, proto došlo k rozhodnutí o výstavbě nové haly v Habartově.

BSJ group se podílela na realizaci technologie průmyslového chlazení a tlakového vzduchu v období od března do srpna letošního roku. Jednalo se o technickou podporu, vyhotovení projektové dokumentace, realizaci technologických systémů a zajištění následného servisu.

Technologie chlazení
Systém chlazení je tvořen chladiči, které jsou osazeny na střeše v kombinaci 1 x strojní chladič s výkonem 100 kW + 1 x suchý (freecoolingový) chladič 100 kW s přípravou na možné rozšíření až na trojnásobný chladící výkon. Součástí systému je dále strojovna chlazení, která je vybavena čerpadly, úpravnou vody, zásobníky vody, měřením a regulací atd.

Výhody kombinace suchého a strojního chladiče
Jednoznačnou výhodu v kombinování provozu suchých a strojních chladičů nalezneme v úspoře elektrické energie v ročním období, kdy teplota okolního vzduchu nepřesáhne žádané hodnoty, v tomto případě se jednalo o 15 °C. V tomto okamžiku je systém dochlazován pouze suchým chladičem, který má oproti strojnímu chladiči minimální energetické nároky a vysokou efektivitu v poměrech pořizovací cena x výkon x náklady na provoz. Princip suchého chladiče je založen na chlazení technologické vody ve výměníku pouze teplotou okolního vzduchu, které zajištuje systém ventilátorů suchého chladiče (nízká spotřeba elektrické energie) oproti strojnímu chlazení.

V letní období je systém chlazen strojním chladičem, který spolehlivě vychladí technologickou vodu i při vyšších okolních teplotách, ale je provozně energeticky několikanásobně náročnější, jelikož jsou v chodu chladící kompresory strojního chladiče.

Technologie tlakového vzduchu
Zdrojem tlakového vzduchu je vlastní kompresorová stanice, jejíž součástí je šroubový kompresor BSC (30 kW), kondenzační sušička vzduchu, tlakový zásobník, filtrace, odvod a separace kondenzátu, vše opět s výhledem možného rozšíření kompresorové stanice. 

Oba tyto systémy, chlazení a stlačeného vzduchu, jsou dodány vč. potrubních rozvodů po hale z materiálů PVC a PE (polyetylen), které jsou rozvedeny až k jednotlivým spotřebičům. Dimenze rozvodů je opět navržena pro možnost doplnění o další zdroje chladu a stl. vzduchu ve dvou následujících etapách.

Trvalý dozor
Kompletní systém je vybaven vlastním měřením a regulaci doplněného o monitoring, což umožňuje vzdálený přístup k technologiím chlazení a stlačeného vzduchu. Tímto je zajištěn trvalý dozor nad stavem jednotlivých zařízení, včetně možnosti úpravy parametrů online. V případě výpadku některého ze zařízení je okamžitě pomocí tohoto monitorovacího systému informována obsluha a dle rozsahu závady je možno v mnoha případech odstranit poruchu bez nutnosti přímého servisního zásahu.

Moderní výrobní závod v Habartově na Sokolovsku postavila firma EPT connector se záměrem částečného přesunu výroby ze sousední Svatavy a z části zde rozšíří výrobu novou. Současně tak vznikne na 300 nových pracovních pozic. Spolupráce mezi BSJ group a EPT connector bude pokračovat i v dalších etapách rozšiřování výroby v nové hale i při úpravách stávající výroby, vč. servisního zajištění na dodaném zařízení.

-agenturajapa-