BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

10.01.2017 10:58

Kiswire Cord Czech je nový výrobní závod sídlící mezi Mostem a Žatcem v průmyslové zóně Triangle. Jihokorejská společnost Kiswire zde postavila halu na výrobu patních lanek do pneumatik, která má být uvedena do provozu v dubnu 2017. Společnost BSJ group realizovala v tomto objektu kompletní systémy chlazení technologií a chlazení administrativní části.

Korejské firmy patří v České republice mezi přední investory. Firma Kiswire je jedním z největších světových výrobců ocelových drátů a lan na světě, který bude v této nové výrobní hale vyrábět patní lanka, což jsou vysoce pevné ocelové, bronzem pokovené dráty, sloužící jako výztuha pneumatik pro automobily.

Společnost BSJ group se specializuje na dodávky a instalace technologických celků do výrobních hal jako jsou průmyslová chlazení, technologie tlakového vzduchu, technické plyny, vytápění, rekuperace a využití odpadního tepla. Protože firma BSJ group patří v oblasti průmyslového chlazení mezi přední dodavatele v České republice, podařilo se jí získat zakázku na kompletní realizaci chlazení v Kiswire Cord Czech v Žatci. Kompletní zakázka chlazení byla rozdělena na dvě části:

První část: chlazení výrobních technologických linek
V této části je řešeno chlazení technologie výroby. Zdrojem chladu jsou dva suché chladiče s adiabatickým skrápěním CABERO o jmenovitém výkonu 950 kW, které jsou umístěny na střeše haly na ocelové konstrukci. Projekt uvažuje v budoucnu s instalací třetího chladiče.

Chladící okruh je rozdělen na primární a sekundární stranu. Oběhová čerpadla primárního okruhu umístěná ve strojovně chlazení čerpají oteplenou chladící vodu potrubím PVC D 225 mm z podzemní jímky přes vícestupňovou filtraci do suchých chladičů na střeše, kde je voda ochlazována na požadovanou teplotu. Ta následně odtéká gravitačně do druhé podzemní jímky. Obě jímky jsou pod hladinou stavebně propojeny.

Oběhová čerpadla sekundárního okruhu umístěná opět ve strojovně chlazení čerpají vychlazenou vodu přes jednostupňovou filtraci potrubím PVC D 400 mm do technologických linek a následně stéká voda zpět do podzemní jímky gravitačně potrubím KG D 500 mm.

„Nebylo snadné zkoordinovat složitou montáž potrubí velkých průměrů max. D 500 mm, přesto probíhala celá realizace bez větších komplikací a dokončena byla ve stanoveném termínu,“ uvedl Karel Sova, vedoucí realizace zakázek společnosti BSJ group.

Druhá část: chlazení prostoru administrativní budovy a laboratoří
V této části je řešeno chlazení prostoru administrativní budovy a laboratoří. Zdrojem chladu je strojní kompresorový chladič A.C.M. o celkovém chladícím výkonu 109 kW s integrovaným hydromodulem a dvěma záložními čerpadly. Zdroj chladu je osazen na střeše na ocelové konstrukci, kde je napojen na potrubí (PVC 90 mm), které je vedeno přes střechu do mezipatra haly. V části mezipatra se soustava rozděluje na dvě části. První část chladí Fan-coily v laboratořích a druhá část chladí VZT jednotku. 

Souběžně s tímto projektem realizovala BSJ group další zakázku ve vedlejší továrně, a to společnosti Gestamp, kde probíhala dodávka a instalace technologie stlačeného vzduchu a chlazení. Vzhledem k potenciálu průmyslové zóny Triangle a již zrealizovaným zakázkám, které byly obě provedeny na vysoké technické úrovni a ke spokojenosti konečného zákazníka, je pravděpodobné, že by se firma BSJ group mohla podílet i na dalších projektech v tomto regionu.

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na vytváření nových výrobních hal v regionech s vysokou nezaměstnaností a přispívat tak ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel. Příkladem je jak tato zakázka, tak nedávno dokončený projekt pro společnost EPT Connector v Habartově, kam jsme dodali systém chlazení a stlačeného vzduchu. Příliv nových investorů do České republiky je pro nás všechny velmi pozitivním signálem,“ uvedl Petr Šimice, prokurista společnosti BSJ group.

Podle informací CzechInvestu dosáhly korejské investice v České republice od roku 1993 do loňska částky 76,4 miliardy korun a vytvořily 12 007 pracovních míst.

-japa-